0939 958 282

Dự Án

Bệnh viện Hòa Hảo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CA.MEDIC Cần Thơ Nhà thầu: Công ty CP CPT Khối lượng bê tông cung cấp: 50.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 10/2016 - 04/2017