0939 958 282

Dự Án

Cầu Cái Vồn

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án 6 - Bộ Giao Thông Vận Tải Nhà thầu: Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến Khối lượng bê tông cung cấp: 17.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 09/2010 - 11/2012