0939 958 282

Dự Án

Cầu Sang Trắng 1 - Sang Trắng 2

Chủ đầu tư: Bộ Giao Thông Vận Tải Nhà thầu: Công ty CP Đạt Phương Khối lượng bê tông cung cấp: 40.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 10/2013 - 01/2015