0939 958 282

Dự Án

Cầu Thốt Nốt

Chủ đầu tư: Bộ Giao Thông Vận Tải Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng Sáu Hai Mươi Khối lượng bê tông cung cấp: 15.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 07/2015 - 07/2016