0939 958 282

Dự Án

Đài truyền hình

Chủ đầu tư: Nhà thầu: Công ty TNHH DV KT Hiệp Thành Khối lượng bê tông cung cấp: 20.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 03/2016 - 04/2017