0939 958 282

Dự Án

Nhà máy Anco Hậu Giang

Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV dinh đưỡng nông nghiệp quốc tế Hậu Giang Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Tân Việt Tín Khối lượng bê tông cung cấp: 20.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 03/2016 - 04/2017