0939 958 282

Dự Án

Nhà máy Lạc Tỷ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lạc Tỷ II Nhà thầu: Công ty TNHH HPCons Khối lượng bê tông cung cấp: 10.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 09/2016 - 10/2017