0939 958 282

Dự Án

Nút giao cầu IC3

Chủ đầu tư: Tổng Cty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long Nhà thầu: Công ty CP Cầu 12 Khối lượng bê tông cung cấp: 15.000 m3 Thời gian cung cấp: Tháng 07/2012 - 06/2013